پادکست های آموزشی

دربخش پادکست های آموزشی ، نکات جالب و مهم در مورد اپلیکیشن ،افزایش فروش اپلیکیشن، افزایش معروفیت اپلیکیشن و همچنین ترفندهای مرتبط با اپلیکیشن در قالب فایل های صوتی و پادکست به صورت رایگان منتشر می شود.

تمامی پادکست ها توسط گروه مدیران اَپ ضبط و انتشار می یابد.

هیچ مطلبی یافت نشد